Ogień

FullSizeRender-3

Ogień – jeden z najważniejszych czynników dla każdego bushcraftera, a szczególnie ważny dla nas harcerzy. Ogień zapewnia dwie podstawowe potrzeby człowieka, daje nam ciepło i światło, czym zapewnia poczucie bezpieczeństwa. Tu zawrze się wszystko, co związane jest z roznieceniem i podtrzymaniem ognia. Wyznaczenie miejsca i rodzaju paleniska. Wszelkie kwestie związane z wyborem podpałki, a potem rodzaju drewna zależnie od celu rozpalania ognia. Zasady bezpieczeństwa i racjonalnego rozpalania jedynie tak dużego ognia, jaki jest niezbędny.