Orientacja

FullSizeRender-6

Orientacja – najprościej powiedzieć, że to umiejętność posługiwania się mapą i kompasem, ale też czytania znaków, jakie zostawia nam sama przyroda, lub które pozostawił po sobie człowiek. Ta dziedzina będzie zawierała każdą technikę, która pozwoli nam wyznaczyć kierunek, ocenić odległość, odnaleźć miejsce, do którego chcemy dotrzeć. Tak sam właściwy będzie to GPS, jak umiejętność nawigowania w oparciu o gwiazdy, czy praca z mapami azymutowymi.